contentmap_module

epoca bronzului

Aceste situri cu descoperiri din epocă dacică au fost ocupate și anterior, în perioada epocii bronzului.
Bixad — Vápa-vára
Racoș — Piatra Detunată