contentmap_module

medieval

Aceste situri cu descoperiri din epocă dacică au fost reocupate în perioadă medievală.
Bixad — Vápa-vára
Jigodin — Dealul Cetății
Racu — Cetatea Păgânilor