La mai puțin de 1 km vest de situl de pe Tipia Ormenișului, la Piatra Detunată (Durduia) — o stâncă din calcar ce se ridică ca un pinten și abate cursul Oltului către nord — se găsește o așezare fortificată cu vestigii din mai multe epoci. Formațiunea stâncoasă, aflată pe malul stâng al Oltului, este compusă, de fapt, din două unități separate printr-o punte de legătură (în formă de șa).

Alături de Tipia Racoșului și de Tipia Ormenișului, ansamblul geologic de la Piatra Detunată marchează distinct defileul Oltului, înălțimea fiind locuită sporadic încă din neolitic. Perioada de maximă intensitate a prezenței umane corespunde epocii bronzului (mediul cultural Wietenberg) când situl este pentru prima dată fortificat. În prima epocă a fierului au fost realizate ample lucrări de pământ (două valuri și șanț în formă de semicerc amplasate pe latura de sud). În epocă dacică clasică fortificația de pământ a fost suprapusă de ziduri de piatră și palisade din lemn. Ceramica descoperită în umplutura zidurilor dacice asigură datarea construcției acestora în sec. I a. Chr. Fortificația și-a încheiat existența în contextul războaielor daco-romane.

Cercetarea arheologică sistematică a început la Piatra Detunată în anul 1982 (cu întreruperi — Ioan Glodariu, Florea Costea). Cercetările arheologice mai noi au fost realizate printr-un program sistematic în perioada 19952014 (colectiv condus de către Florea Costea și Radu Stefanescu) cele mai importante rezultate ale acestora urmând a fi prezentate într-un set de două monografii arheologice. Din colectiv au făcut parte și: Valeriu Sîrbu, Lucica Savu, Angelica Bălos.

Curbe de nivel la interval de 1 m. Cu roșu — secțiuni arheologice, cu violet — margini abrupte prăpăstioase, cu albastru — traseul zidului dacic

 Bibliografie

  • Florea Costea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, Braşov, 2004, (ediţia a II-a).
  • Florea Costea, Lucica Savu, Valeriu Sîrbu, Radu Ştefănescu, Angelica Bălos, Piese de echipament militar şi arme descoperite în cetatea dacică de la Racoşul de Jos-Piatra Detunată, judeţul Braşov, în Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare, Editura Dobrogea, Constanţa 2008, p.154169
  • Florea Costea, Lucica Scurtu, Angelica Bălos, O marcă de olar (?) descoperită în fortificaţia dacică de la Racoş-Piatra Detunată, în Cumidava 26, 2003, p. 1122
  • Florea Costea, Omul. Piatra. Timpul. Puterea. Studiu de caz: Defi leul Oltului din Munţii Perşani. / L’Home. La Pierre. Les temps. Le pouvoir. Etude du cas: Le defi le d’Olt du Monts Perşani, în Angustia 14, 2010, p. 319332
  • Florea Costea et al., CCA 19962014 Racoş-Piatra Detunată (Durduia), Campaniile arheologice 19952013

Harta

contentmap_plugin